Lengvatos


DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI

Transporto lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (TLĮ) 5 straipsnį
(Žin., 2000, Nr. 32-890; 2008, Nr. 74-2862)

 1. NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMAS. Išduodamas asmenims, nesukakusiems senatvės pensijos amžiaus.

Asmenims iki 18 metų nustatomas neįgalumo lygis – sunkus, vidutinis, lengvas, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

Asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis 80% nuolaida neįgaliajam ir vienam lydinčiajam asmeniui (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus ir jaunesniems kaip 18 metų asmenims, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, nustatomas asmens darbingumas ir darbingumo lygis (%) darbingas (60–100% darbingumo), iš dalies darbingas (30–55% darbingumo), nedarbingas (0–25% darbingumo).

Asmenims, pripažintiems nedarbingais 80% nuolaida neįgaliajam ir vienam lydinčiajam asmeniui (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas), iš dalies darbingais 50% nuolaida neįgaliajam (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas), darbingais – transporto lengvatos neteikiamos.

1

 1. NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMAS. Išduodamas senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliems asmenims.

Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis – 80% nuolaida neįgaliajam ir vienam lydinčiajam asmeniui (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas), vidutinių 50% nuolaida neįgaliajam (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas), nedidelių – transporto lengvatos neteikiamos.

2

 1. INVALIDO PAŽYMĖJIMAS.

Gali turėti asmenys iki 18 metų, kurie iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinti vaikais invalidais. Pažymėjimai galioja iki juose nurodyto invalidumo termino pabaigos.

Vaikams invalidams 80% nuolaida neįgaliajam ir vienam lydinčiajam asmeniui (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

3

 1. INVALIDO PAŽYMĖJIMAS.

Gali turėti asmenys iki 18 metų, kurie iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinti vaikais invalidais. Pažymėjimai galioja iki juose nurodyto invalidumo termino pabaigos.

Vaikams invalidams 80% nuolaida neįgaliajam ir vienam lydinčiajam asmeniui (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4

 1. PENSIJOS GAVĖJO PAŽYMĖJIMAS.

Jeigu pensijos gavėjui nustatytas darbingumas, transporto lengvatos gali būti teikiamos kaip neįgaliajam: nedarbingas 80% nuolaida neįgaliajam ir vienam lydinčiajam asmeniui (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas), iš dalies darbingas 50% nuolaida neįgaliajam (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

Jeigu darbingumas nenustatytas, žodis „Darbingumas“ užbrauktas ir eilutė neužpildyta – transporto lengvatos teikiamos pagal amžių: asmenims nuo 70 iki 80 metų – 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 5 punktas), sukakusiems 80 metų ir vyresniems asmenims – 80% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

5

 1. PENSININKO PAŽYMĖJIMAS.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. su šiuo pažymėjimu transporto lengvatos teikiamos tik pagal amžių (net jei ir nurodyta invalidumo grupė): asmenims nuo 70 iki 80 metų – 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 5 punktas), sukakusiems 80 metų ir vyresniems asmenims – 80% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

6

 1. ŠALPOS (SOCIALINĖS) PENSIJOS GAVĖJO (PENSININKO) PAŽYMĖJIMAS.

Asmenims nuo 70 iki 80 metų – 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 5 punktas), sukakusiems 80 metų ir vyresniems asmenims – 80% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

7

 1. ŠALPOS KOMPENSACIJOS GAVĖJO PAŽYMĖJIMAS.

Asmenims nuo 70 iki 80 metų – 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 5 punktas), sukakusiems 80 metų ir vyresniems asmenims – 80% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 1 dalis 4 punktas).

8

 1. NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO PAŽYMĖJIMAS.

Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, – 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

9

 1. NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO, TURINČIO TEISĘ VAŽIUOTI SU 80 PROCENTŲ NUOLAIDA, PAŽYMĖJIMAS

Nepriklausomybės gynėjams, pripažintiems iš dalies darbingais arba sukakusiems senatvės pensijos amžių ir jiems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, – 80% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

10

 1. NUKENTĖJUSIO ASMENS PAŽYMĖJIMAS.

Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, – 80% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Pažymėjimo antroje pusėje turi būti įrašytas 3 str. 1, 2 arba 3 punktas. Jei įrašytas 3 str. 4, 5 arba 6 punktas – transporto lengvatos neteikiamos.

11

 1. KARIO SAVANORIO PAŽYMĖJIMAS.

Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems, 80% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktas), jaunesniems nei 70 metų – 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Kartu turi būti pateikiamas asmens dokumentas, patvirtinantis amžių.

12

 1. LAISVĖS KOVŲ DALYVIO PAŽYMĖJIMAS.

Laisvės kovų dalyviams 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

13

 1. NUKENTĖJUSIO ASMENS (POLITINIO KALINIO) PAŽYMĖJIMAS.

Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

14

 1. NUKENTĖJUSIO ASMENS (TREMTINIO) PAŽYMĖJIMAS.

Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – tremtiniams 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

15

 1. NUKENTĖJUSIO ASMENS (REPRESUOTOJO) PAŽYMĖJIMAS.

Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams 50% nuolaida (TLĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Pažymėjimo antroje pusėje turi būti įrašytas 6 str. 1.1 punktas. Jei įrašytas 6 str. 1.2 punktas – transporto lengvatos neteikiamos.

16

 1. NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS MOKINIO PAŽYMĖJIMAS.

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniams – 50% nuolaida įsigyjant vienkartinius važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, vienkartinius arba terminuotus vardinius važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 7 dalis), vienkartinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 2 punktas), 80% nuolaida įsigyjant terminuotus vardinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

17

 1. MOKINIO PAŽYMĖJIMAS.

Dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams – 50% nuolaida įsigyjant vienkartinius (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 2 punktas), 80% nuolaida – terminuotus vardinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

Profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams 50% nuolaida įsigyjant vienkartinius važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, vienkartinius arba terminuotus vardinius važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 3 dalis), vienkartinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 2 punktas), 80% nuolaida įsigyjant terminuotus vardinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

Konservatorijų mokiniams – 50% nuolaida įsigyjant vienkartinius važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, vienkartinius arba terminuotus vardinius važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 7 dalis), vienkartinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 2 punktas), 80% nuolaida įsigyjant terminuotus vardinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

18

Elektroninis mokinio pažymėjimas (išduodamas nuo 2012 m.):

Tarptautinis mokinio pažymėjimas (ISIC):

 

 1. LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS.

Lietuvos aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams 50% nuolaida įsigyjant vienkartinius važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, vienkartinius arba terminuotus vardinius važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 3 dalis), vienkartinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 2 punktas), 80% nuolaida įsigyjant terminuotus vardinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 1 punktas).  Jei pažymėjimas žalsvos spalvos – transporto lengvatos neteikiamos.

19

 1. TARPTAUTINIS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS (ISIC).

Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, – 50% nuolaida įsigyjant vienkartinius važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, vienkartinius arba terminuotus vardinius važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 3 dalis), vienkartinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 2 punktas), 80% nuolaida įsigyjant terminuotus vardinius važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (TLĮ 5 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

Kartu su ISIC pažymėjimu asmuo turi pateikti Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę patvirtinantį asmens tapatybės dokumentą.

Gali būti išduodami dviejų tipų ISIC pažymėjimai – klasikinio tipo ir su banko kortele. Išduodamuose ISIC pažymėjimuose duomenys gali būti įrašomi skirtingomis kalbomis, jų išvaizda gali skirtis, tačiau visuose ISIC pažymėjimuose privalo būti toliau pateikti pagrindiniai atributai.

Tai, kad asmuo studijuoja Europos Sąjungos valstybės narės aukštojoje mokykloje, parodo ISIC pažymėjimo antroje pusėje esanti Europos Sąjungos vėliava, tačiau kai kurių šalių (pvz., Latvijos, Švedijos) aukštųjų mokyklų išduotuose pažymėjimuose jos gali nebūti.

Skirtingų šalių pažymėjimai gali turėti papildomų atributų, tokių kaip aukštosios mokyklos logotipas pirmoje ar antroje pažymėjimo pusėje, papildoma informacija antroje pusėje (pvz., interneto svetainės adresas ar pan.).

Klasikinio tipo ISIC pažymėjimas:

20

Pirmoji pažymėjimo pusė:

 1. ISIC pažymėjimas yra žalsvos spalvos, fone pavaizduotas pasaulio žemėlapis bei smulkiu šriftu įvairiomis kalbomis užrašytas žodis „STUDENT“.
 2. Pažymėjimo viršutinė kraštinė dekoruota geltonomis, dešinioji – raudonomis juostomis;
 3. Viršuje turi būti angliškas užrašas „International Student Identity Card“. Po juo smulkesniu šriftu gali būti užrašytas į pažymėjimą išdavusios šalies ar kitą tarptautinę kalbą išverstas atitikmuo.
 4. Žemiau spausdintinėmis raidėmis užrašytas žodis „STUDENT“. Skirtingose šalyse išduotuose pažymėjimuose šis žodis gali būti rašomas konkrečios šalies kalba („STUDENTAS“, „ESTUDANTE“ ir pan.), tačiau visuomet turi būti tokio paties šrifto, dydžio ir spalvos.
 5. Kairėje pažymėjimo pusėje įrašyti asmens duomenys. Duomenų pavadinimai rašomi trimis kalbomis, iš kurių pirmoji visuomet anglų:

Studies at / Etudiant a / Studijuoja

Name / Nom / Vardas

Born / Ne(e) le / Gimęs

Validity / Validite / Galioja iki.

 1. Dešinėje pažymėjimo pusėje patalpinta asmens nuotrauka.
 2. Po nuotrauka pavaizduoti UNESCO bei ISIC asociacijos logotipai.
 3. Kiekvienas ISIC pažymėjimas turi savo unikalų 12 skaitmenų numerį, kuris nurodomas pažymėjimo apatinėje dešinėje dalyje.

Antroji pažymėjimo pusė:

 1. Pažymėjimo viršuje trimis kalbomis užrašytas užrašas, patvirtinantis, kad pažymėjimo savininkas yra dieninių studijų studentas.
 2. Po šiuo užrašu turi būti pažymėjimo savininko parašas.

ISIC pažymėjimas, sujungtas su banko kortele (pavyzdyje – SEB ISIC MasterCard kortelė):

21

Pirmoji pažymėjimo pusė:

 1. ISIC pažymėjimas yra žalsvos spalvos, fone pavaizduotas pasaulio žemėlapis bei smulkiu šriftu įvairiomis kalbomis užrašytas žodis „STUDENT“.
 2. Pažymėjimo viršutinė kraštinė dekoruota geltonomis, dešinioji – raudonomis juostomis.
 3. Viršuje turi būti angliškas užrašas „International Student Identity Card“. Po juo smulkesniu šriftu gali būti užrašytas į pažymėjimą išdavusios šalies ar kitą tarptautinę kalbą išverstas atitikmuo.
 4. Žemiau spausdintinėmis raidėmis užrašytas žodis „STUDENT“. Skirtingose šalyse išduotuose pažymėjimuose šis žodis gali būti rašomas konkrečios šalies kalba („STUDENTAS“, „ESTUDANTE“ ir pan.), tačiau visuomet turi būti tokio paties šrifto, dydžio ir spalvos.
 5. Turi būti nurodyti asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data bei studijų įstaiga.
 6. Turi būti ISIC asociacijos logotipas.
 7. Asmens nuotrauka gali būti tiek pirmoje, tiek antroje pažymėjimo pusėje.

Antroji pažymėjimo pusė:

 1. Turi būti užrašas, patvirtinantis, kad pažymėjimo savininkas yra dieninių studijų studentas.
 2. Turi būti pažymėjimo savininko parašas.