fbpx

Tarptautinių maršrutų taisyklės


KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLĖS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS

 

 

BENDROJI DALIS

1.1. Autobuso, vykstančio tarptautiniu maršrutu, priekyje yra maršruto rodyklė, kurioje nurodomi galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai.
1.2. Keleivis turi atvykti į autobuso išvykimo aikštelę vėliausiai 15 minučių prieš biliete nurodytą autobuso išvykimo laiką.
1.3. Atvykus autobusui į išvykimo aikštelę keleivis turi užregistruoti savo bilietą pas kelionių palydovą ar vairuotoją, atsakingą už bilietų pardavimą autobuse. Bilieto registracijos metu keleiviui nurodoma jo vieta autobuse bei užregistruojamas bagažas, išduodama bagažo etiketė. Kiekvienos kelionės pradžioje iš keleivio paimamas kelionei galiojantis kuponas. Keleivis privalo saugoti jam likusius kuponus ir bagažo etiketes iki kelionės pabaigos ir juos parodyti ekipažui ar kontroliuojančiam asmeniui reikalaujant. Bilieto kuponus atplėšti nuo bilieto gali tik aptarnaujantis personalas.
1.4. Vežėjo teisės, pareigos ir atsakomybė:
1.4.1. Vežėjas aptarnauja tarptautinius maršrutus pagal galiojančius tvarkaraščius. Tvarkaraščiai, kainos, nuolaidos ir t.t. gali būti keičiami, tačiau bilietuose visada nurodomi galiojantys duomenys. Įmonė neatsako dėl galimų nukrypimų nuo oficialių eismo tvarkaraščių, susijusių su valstybinių sienų kirtimo procedūromis, gamtinėmis, kelio ar kitomis sąlygomis, kurių įmonė nekontroliuoja.
1.4.2. Autobusų stotelės yra visuomeninėse vietose, todėl gali būti perkeltos pagal valdžios nurodymą. Prieš kiekvieną kelionę keleivis privalo pasitikslinti autobuso išvykimo ar atvykimo vietas.
1.4.3. Įmonė atsako už keleivio ir bagažo skyriuje vežamo bei bagažo žymekliais pažymėto bagažo saugumą nuo patekimo į autobusą momento iki išlipimo, išskyrus tuos atvejus, kai nuostoliai buvo patirti dėl paties keleivio kaltės, jo bagažo ar bagažo įpakavimo specifikos. Bagažo saugumas garantuojamas tam tikra pinigų suma, kuri yra nustatyta partnerių maršruto paritetinio aptarnavimo sutartyse.
1.5. Keleivių teisės, pareigos ir atsakomybė maršrutiniuose autobusuose:
1.5.1. Keleiviai patys atsako už visus asmeninius kelionei reikalingus dokumentus ir jų atitikimą valdžios formalumams. Jeigu keleiviui kyla nesklandumų su valstybės pareigūnais dėl individualių vizų, kelionės dokumentų, draudimo, pinigų, asmeninių daiktų ir pan., autobuso ekipažas turi teisę palikti keleivį pasienio punkte arba elgtis pagal tos šalies pareigūnų reikalavimus. Tokiu atveju pinigai už bilietą keleiviui negrąžinami. Apie kelionės formalumus keleivis gali sužinoti tų šalių ambasadose ar atstovybėse, per kurias vyksta maršrutas. Informaciją apie tai, kokias šalis kerta pasirinktas maršrutas, keleivis, pagal pageidavimą, gali gauti agentūroje, kurioje perka bilietą.
1.5.2. Nepilnamečiai asmenys vežami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintą “Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarką”.
1.5.3. Keleivis atsako už jo ar jo daiktų padarytą žalą kitiems asmenims, jų daiktams ir autobusui.
1.5.4. Už lengvai lūžtančius ar dūžtančius, trapius ir kitus lengvai pažeidžiamus daiktus autobuso ekipažas ar įmonė neatsako. Ruošdamasis vežti tokius daiktus, keleivis privalo turėti omenyje, kad bagažas autobuso bagažinėje kraunamas keliais sluoksniais, kraunant vieną bagažą ant kito. Keleivis atsako už tai ar jo vežamo bagažo įpakavimas atitinka tokias transportavimo autobuso bagažinėje sąlygas.
1.5.5. Autobuse draudžiama rūkyti, vartoti svaigalus, triukšmauti, naudotis magnetofonais, radijo imtuvais, muzikiniais ir kitokiais garsiniais instrumentais. Neblaivūs asmenys neįleidžiami į autobusą vykti maršrutu. Keleiviai, kurie nesilaiko vežimo taisyklių ir elgesio viešose vietose normų, yra įspėjami vieną kartą. Pažeidę taisykles pakartotinai jie yra išlaipinami artimiausioje stotelėje arba viešosios tvarkos priežiūros institucijoje. Šis įvykis fiksuojamas surašant keleivio išlaipinimo aktą, kurį pasirašo autobuso ekipažo nariai bei liudininkai.
1.6. Naudojimasis telefonu:
1.6.1. Autobuso ekipažui leidus, keleivis gali pasinaudoti autobusui paskirtu mobiliojo ryšio telefonu.
1.6.2. Už naudojimąsi telefonu keleivis privalo atsiskaityti su kelionių palydove ar atsakingu ekipažo nariu, sumokėdamas nustatyto dydžio mokestį. Pokalbio trukmė ir sumokėta suma įrašomi į žiniaraštį.
1.6.3. Vaikai iki 14 metų gali vykti tik lydimi pilnamečio asmens.

 

BILIETO PARDAVIMAS

2.1. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti maršrutu ir vežti šiose taisyklėse nustatytą bagažo kiekį, yra numeruoti vardiniai bilietai. Kadangi bilietas yra vardinis, kitas asmuo negali jo panaudoti kelionei.
2.2. Vienas bilietas suteikia teisę vienam keleiviui (kurio pavardė nurodyta biliete) užimti vieną vietą autobuse.
2.3. Biliete turi būti nurodyta keleivio pavardė, išvykimo ir paskirties stotys, išvykimo data, laikas, važiavimo kaina, taikoma nuolaida ir jos priežastis, keleivio kontaktinio telefono numeris. Kaina turi atitikti patvirtintus tarifus ir jų taikymo taisykles. Bilietas galioja tik tai dienai, laikui ir reisui, į kurį jis parduotas.
2.4. Bilietą sudaro keli kuponai, kurių kiekvienas turi savo konkrečią paskirtį:
a) 1 kuponas galioja kelionei į vieną pusę. Jis yra paimamas iš keleivio išvykstant iš pradinės kelionės stotelės.
b) 2 kuponas galioja atgalinei kelionei. Jis yra paimamas iš keleivio išvykstant į atgalinę kelionę.
c) KELEIVIO kuponas, pardavus bilietą, kelionės metu bei po kelionės, paliekamas keleiviui. Jis kelionei negalioja, tačiau keleivis privalo jį saugoti visos kelionės metu ir netgi po kelionės. Jeigu keleivis teikia įmonei prašymą, pretenziją, susijusius su konkrečia kelione, ar pan., prie savo kreipimosi jis privalo pridėti ir KELEIVIO kuponą, kuris yra dokumentas, nurodantis, kur ir kokiam maršrutui bilietas buvo parduotas.
2.5. Bilietą galima parduoti:
2.5.1. Vykimui į vieną pusę su konkrečia data.
2.5.2. Vykimui pirmyn ir atgal su konkrečiomis datomis.
2.5.3. Vykimui pirmyn ir atgal su konkrečia vykimo pirmyn data  ir atvira grįžimo data.
2.6. Bilietas su atvira grįžimo data galioja 6 mėnesius nuo išvykimo datos. Bilietas galioja iki tos datos, kuri nurodyta biliete, imtinai.
2.7. Grįžimo bilietas atvira data be papildomos registracijos negarantuoja vietos autobuse atgalinėje kelionėje. Turint bilietą su atvira grįžimo data, vietą autobuse grįžimui būtina rezervuoti  iš anksto. Už tai gali būti imamas rezervacijos mokestis.
2.8. Bilietas su taisytais rekvizitais (t.y. taisytais keleivio pavarde ir vardu, bilieto numeriu, kaina, nuolaida ir vykimo maršrutu) negalioja.
2.9. Parduoto bilieto vykimo datą galima keisti penkis kartus:
2.9.1. Keisti išvykimo datą galima tik iki tos išvykimo datos, kuri buvo nurodyta parduodant bilietą.
2.9.2. Keisti galima tik į konkrečią vykimo datą.
2.9.3. Pakeitus išvykimo datą bilieto galiojimo terminas nesikeičia.
2.9.4. Datos pakeitimai arba atviros datos rezervacija konkrečiai vykimo datai turi būti pažymėti biliete ir patvirtinti keitimą ir rezervaciją atliekančios agentūros spaudu.
2.9.5. Lvovo ir Kijevo maršrutuose, keisti kelionės datą galima likus ne mažiau nei 24 valandoms iki biliete nurodyto išvykimo laiko.
2.10. Akcijų metu parduotiems bilietams ir kitiems bilietams, kurie buvo parduodami už ypatingai mažą kainą, taikomi grąžinimo ir datos keitimo apribojimai.
2.11. Bilietą galima užsisakyti iš anksto, bet ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki reiso išvykimo.
2.11.1. Užsisakius bilietą prieš 90 – 7 dienas iki autobuso išvykimo, jį reikia išsipirkti ne vėliau kaip per dvi dienas nuo užsakymo datos.
2.11.2. Likus mažiau kaip 7 dienoms iki reiso, bilietą galima tik parduoti.
2.12. Parduodant bilietus kelionei su persėdimu, parduodami keli bilietai, priklausomai nuo to, keliais maršrutais iki galinio punkto vyks keleivis. Kiekvienas bilietas skirtas vykimui tik vienu maršrutu, t.y. kiekvienam persėdimui keleivis privalo turėti atskirą bilietą. Bilietų vykimui su persėdimu pardavimo tvarka aprašoma kartu su maršrutų tvarkaraščiais. Registruodamas bilietus užsienio agentūroje, vežėjo tarptautinio bilieto KELEIVIO kuponą keleivis turi pasilikti sau. Tai ypač svarbu, jei keleivis norėtų grąžinti persėdimo bilietą.
2.13. Maitinimas, viešbučiai ar kitokios kelionės išlaidos nėra įtrauktos į bilieto kainą.
2.14. Už vietos rezervaciją biliete nurodytam vykimui atsako bilietą parduodanti agentūra. Konkreti vieta autobuse nurodoma tik keleiviui registruojant bilietą autobuse pas kelionės palydovę ar pas atsakingą už bilietų registravimą vairuotoją.
2.15. Vežėjas turi teisę taikyti skirtingas kainas perkant bilietus internetu, autobusų stotyse, klientų aptarnavimo biuruose ir autobusuose parduodamiems bilietams.

 

BILIETO GRĄŽINIMAS

3.1. Keleivis gali grąžinti bilietą tik toje agentūroje, kurioje bilietas buvo pirktas. Jeigu pats keleivis to padaryti negali, grąžinti bilietą gali ir kitas asmuo, turintis raštišką keleivio įgaliojimą. Grąžinant bilietą reikia pateikti visus nepanaudotus kelionei kuponus bei kasos čekį, jei pardavimas atliekamas kasos aparatu.
3.2. Bilietą galima grąžinti ne vėliau nei likus 30 min. iki planinio autobuso išvykimo.
3.3. Grįžimo bilietą su atvira data galima grąžinti iki bilieto galiojimo pabaigos.
3.4. Turint bilietą vykimui pirmyn ir atgal, grąžinti tik bilietą vykimui pirmyn negalima. Tokio paties bilieto grįžimo bilietą galima grąžinti tik pasinaudojus vykimu pirmyn.
3.5. Bilieto grąžinimo mokesčiai.
3.5.1. Už bilietą vykimui į vieną pusę arba vykimui pirmyn-atgal grąžinama 80% bilieto kainos.
3.5.2. Už grįžimo bilietą grąžinama 80% atgalinio bilieto kainos*. (* atgalinio bilieto kaina – tai viso bilieto kaina minus bilieto į vieną pusę kaina)
3.6. Jeigu keleivis nori grąžinti užsienyje pakeistus bilietus vykimui su persėdimu, jis turi pateikti raštišką prašymą, pakeistą užsienyje bilietą ir vežėjo tarptautinio bilieto KELEIVIO kuponą (t.y. bilieto, pirkto kurioje nors iš vežėjo agentūrų). Todėl keisdamas bilietus užsienyje jis privalo pasilikti vežėjo tarptautinio bilieto KELEIVIO kuponą. Grąžinama bus eurais pagal pirkimo dieną galiojusius įkainius ir bilietų grąžinimo taisykles. Jeigu bilietą grąžina ne pats keleivis, tai padaryti gali tik jo įgaliotas asmuo, turintis raštišką įgaliojimą.
3.7. Po biliete nurodytos išvykimo datos pinigai už bilietą negrąžinami, išskyrus ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejus. Šiais atvejais, ne vėliau kaip per 7 dienas po autobuso išvykimo pateikus prašymą ir oficialius pateisinančius dokumentus, keleiviui bus grąžinta 80% bilieto kainos.
3.8. Už pamestus, pavogtus, sugadintus bilietus, o taip pat keleivio išlaipinimo atveju, pinigai negrąžinami, bilietų dublikatai neišduodami.
3.9. Jei kelionė nutraukiama dėl vežėjo kaltės, keleiviui kompensuojama nepanaudoto bilieto kaina.
3.10. Minėtosios grąžinimo taisyklės negalioja bilietams, kuriems buvo taikomos specialios nuolaidos ar pardavimo/pirkimo sąlygos.
3.11. Įvykus nelaimingam atsitikimui kelionės metu už jį yra atsakingas vežėjas. Bilietų pardavėjas tiesiogiai neatsako už nuostolius padarytus dėl vežėjo kaltės.

 

NUOLAIDOS

Vežėjo tarptautiniuose maršrutuose taikomos šios nuolaidos: – 13-25 ir 60 bei daugiau metų amžiaus asmenims, bet kurio lygio neįgaliesiems – 10%; – moksleiviams ir studentams (nuo 13 metų) su bet kurios šalies galiojančiu pažymėjimu – 10% – 0-12 metų amžiaus vaikams – 50%.

 

BAGAŽAS

5.1. Bagažas, išskyrus rankinį, gali būti vežamas tik autobuso bagažinėje.
5.2. Už bagažo vežimą ir pajamas atsako autobuso ekipažas. Bagažo etiketes išduoda kelionės palydovė arba vairuotojas, atsakingas už bilietų pardavimą, keleivių registravimą ir įlaipinimą.
5.3. Atvykus autobusui į išvykimo aikštelę, keleiviai savo bilietus registruoja pas kelionės palydovę arba pas atsakingą vairuotoją. Registracijos metu keleiviai supažindinami su bagažo vežimo tvarka, jiems išduodamos bagažo etiketės ir iš jų paimamas mokestis už papildomą bagažą. Viena bagažo etiketės dalis pritvirtinama prie bagažo, o kita prie keleiviui likusios bilieto dalies. Bagažo etiketė yra vienintelis dokumentas, patvirtinantis bagažo vežimą autobusu. Kiekvienas bagažas turi būti pažymėtas atskira etikete.
5.4. Vairuotojas, kraunantis bagažą į autobuso bagažinę, patikrina keleivio bagažo etiketę, ar abiejų jos dalių numeriai sutampa ir sukrauna bagažą į bagažinę.
5.5. Vairuotojas, išduodantis išlipantiems keleiviams bagažą, privalo pareikalauti iš keleivio antrosios bagažo etiketės dalies ir atiduoti tik atitinkama etikete pažymėtą bagažą.
5.6. Draudžiama krauti į bagažines ir vežti bagažą be etikečių.
5.7.  Bagažo matmenys ir apmokestinimas:
5.7.1. Kiekvienas keleivis autobuso salone gali nemokamai vežti vieną rankinį (iki 5 kg svorio) bagažą, kuris talpinamas tam tikslui įrengtose vietose. Keleivio rankinis bagažas turi būti padėtas taip, kad nekliudytų keleiviams ir ekipažui.
5.7.2. Kiekvienas keleivis autobuso bagažinėje turi teisę nemokamai vežti du bagažus. Kiekvieno iš šių bagažų aukščio, ilgio ir pločio suma nėra didesnė kaip 180 cm, o svoris ne didesnis kaip 25 kg. 
5.7.3. Jeigu bagažo matmenys yra didesni už aprašytuosius 5.7.2 punkte, bagažas skirstomas taip:
a)  jei tai yra lagaminas, kelioninis krepšys ar pan., yra laikoma, kad keleivis veža papildomą bagažą autobuso bagažinėje ir jis yra atitinkamai apmokestinamas pagal papildomo bagažo vežimo sąlygas;
b) jei tai yra pakuotė (kurioje vežama buitinė technika ar kitokie kroviniai) už jos pervežimą imamas mokestis, lygus pilnai keleivio bilieto kainai maršrute, kuriuo bagažas vežamas.
5.7.4. Tam pačiam keleiviui priklausantis papildomas (trečias, ketvirtas ir t.t., neįskaitant rankinio) bagažas, ne didesnis už punkte 5.7.2. nurodytus išmatavimus, autobuso bagažinėje vežamas už papildomą mokestį ir tik tuo atveju, jei baigus keleivių įlaipinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.
5.7.5. Už kiekvieno papildomo bagažo vežimą keleivis privalo sumokėti nustatytą mokestį. Bagažo mokestis mokamas registruojant kelionės bilietą autobuse. Keleiviui išduodamas bagažo bilietas. Parduotus bagažo bilietus autobuso ekipažas registruoja bilietų kontrolės lape ir už juos atsiskaito bendra tvarka.
5.7.6. Vežėjo atsakomybė už vežamą keleivių bagažą: a) už rankinį bagažą pilnai atsako pats keleivis; b) už keleivių bagažą, vežamą autobuso bagažinėje atsako vežėjas, bet tik tuo atveju, jei bagažas yra pažymėtas bagažo etikete (registruotas); c) tuo atveju, jei etikete pažymėtas (registruotas) bagažas yra prarandamas arba sugadinamas, keleivis privalo apie tai nedelsiant informuoti vairuotoją bei per savaitę raštu informuoti bilietą pardavusią organizaciją arba tiesiogiai vežėją; pretenzija bus priimama tik jei keleivis išsaugos kelionės bilietą ir bagažo etiketę;
5.8. Draudimai ir kitos sąlygos:
5.8.1. Autobusu draudžiama vežti radioaktyvias, lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, suslėgtas arba suskystintas dujas, smailius, pjaunančius daiktus, daiktus, kurie gali ištepti autobuso apmušalus arba keleivių drabužius, gyvūnus be taros, daiktus, kurių įvežimą ar išvežimą draudžia šalių, kurių teritorijomis važiuojama, teisės aktai.
5.8.2. Autobuse rasti daiktai saugomi Kauno autobusų stoties bagažo skyriuje vieną mėnesį. Atsiimdamas pamestą bagažą keleivis privalo pateikti asmens dokumentus, parašyti nustatytos formos prašymą ir sumokėti už bagažo saugojimą pagal galiojančius įkainius. Praėjus mėnesiui bagažas nurašomas nustatyta tvarka.
5.8.3. Gyvūnus vežti draudžiama.
5.8.4. Smulkus sportinis, darbinis ar kitoks inventorius gali būti vežamas (esant pakankamai laisvos vietos autobuso bagažinėje) tik tinkamai supakuotas. Vežėjas neatsako už inventoriaus stovį ar stovio pasikeitimą iki kelionės, kelionės metu ir po kelionės, išskyrus punkte 5.7.6. aprašytas sąlygas.